Links

De voorgeschiedenis van The Lighthouse Singers, van 1934 -2004, staat beschreven op de website www.voornewiki.nl bij de rubriek "Van mond tot mond". Hierin vindt u het verhaal getiteld: "Van Voorne's Mannenkoor naar The Lighthouse Singers.

We zijn als koor aangesloten bij de Regionale Zangersbond Zuid West Nederland. www.rzzn.nl. 

 

 

|